VILKÅR FOR SERVICE

Sist oppdatert 22. januar 2022

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. SAMTYKKE TIL VILKÅRENE

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("deg") og Imgbb ("<b>vi</b>", "<b>oss</b>"eller"<b>vår</b>"), angående din tilgang til og bruk av <a href="https://imgbb.com" target="_blank">https://imgbb.com</a> nettstedet så vel som enhver annen medieform, mediekanal, mobilnettside eller mobilapplikasjon relatert, koblet til eller på annen måte koblet til disse (samlet kalt "nettstedet"). .

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet her ved referanse.

Informasjonen som er gitt på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk vil være i strid med lov eller forskrift eller som vil pålegge oss registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land.

Siden er ment for brukere som er minst 18 år gamle.

2. IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet kalt "innholdet") og varemerkene, tjenesten

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, gis du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av en del av innholdet som du har fått riktig tilgang til kun for din personlige, ikke-kommersielle

3. BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke nettstedet representerer og garanterer du at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig;

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det).

4. BRUKERREGISTRERING

Du kan bli bedt om å registrere deg på nettstedet.

5. FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til andre formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for.

6. BRUKERGENERERTE BIDRAG

Siden kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere,

>Enhver bruk av nettstedet i strid med det foregående bryter med disse vilkårene for bruk og kan blant annet resultere i oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke nettstedet.

7. BIDRAGSLISENS

Ved å legge ut dine bidrag til en hvilken som helst del av nettstedet eller gjøre bidrag tilgjengelig for nettstedet ved å koble kontoen din fra nettstedet til en av dine sosiale nettverkskontoer, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi

Denne lisensen vil gjelde for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller utvikles heretter, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, som aktuelt, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer,

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag.

Vi har rett, etter eget og absolutt skjønn, (1) til å redigere, redigere eller på annen måte endre alle bidrag;

8. SOSIALE MEDIER

Som en del av funksjonaliteten til nettstedet kan du koble kontoen din til nettkontoer du har hos tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en "tredjepartskonto") ved å enten: (1) oppgi din tredjepartskonto

9. INNLEGG

Du erkjenner og godtar at alle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om nettstedet ("innleveringer") gitt av deg til oss er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom.

10. TREDJEPARTS NETTSTED OG INNHOLD

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder ("tredjepartsnettsteder"), så vel som artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner

11. ANNONSØRER

Vi tillater annonsører å vise sine annonser og annen informasjon i visse områder av nettstedet, for eksempel sidefeltannonser eller bannerannonser.

Vi gir rett og slett plass til å plassere slike annonser, og vi har ingen andre forhold til annonsører.

12. SIDESTYRING

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse vilkårene for bruk;

13. PERSONVERN

Vi bryr oss om datavern og sikkerhet. Personvernerklæring. Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksvilkårene.

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter.

15. VARIGID OG OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene skal forbli i full kraft og virkning mens du bruker nettstedet.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn, eller navnet til en tredjepart, selv om du kan opptre på vegne av den tredje parten.

16. ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel.

Vi kan ikke garantere at siden vil være tilgjengelig til enhver tid.

17. ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGJENGELIG.

18. ANSVARSBEGRENSNINGER

UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT, INKLUDERT TAP

19. ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater

20. BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet.

21. ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONER, TRANSAKSJONER OG SIGNATER

Å besøke nettstedet, sende oss e-poster og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon.

22. DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller med hensyn til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss.

23. KONTAKT OSS

For å løse en klage angående nettstedet eller for å motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på Kontakt oss