VILKÅR FOR SERVICE

Sidst opdateret 22. januar 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. AFTALE TIL VILKÅR

Disse vilkår for brug udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, hvad enten du er personligt eller på vegne af en enhed ("dig") og Imgbb ("dig").<b>vi</b>", "<b>os</b>"eller"<b>vores</b>"), vedrørende din adgang til og brug af <a href="https://imgbb.com" target="_blank">https://imgbb.com</a> hjemmesiden samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilhjemmeside eller mobilapplikation relateret til, linket til eller på anden måde forbundet hertil (samlet "webstedet"). .

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lov eller regulering, eller som ville pålægge os et registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land.

Siden er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle.

2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores proprietære ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet kaldet "Indholdet") og varemærkerne, tjenesten

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, tildeles du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle

3. BRUGERPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet repræsenterer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige;

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og afvise enhver og al nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf).

4. BRUGERREGISTRERING

Du kan blive bedt om at registrere dig på webstedet.

5. FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end det, som vi gør webstedet tilgængeligt til.

6. BRUGERGENERERET BIDRAG

Siden kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og anden funktionalitet og kan give dig mulighed for at oprette, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, udgive, distribuere,

>Enhver brug af webstedet i strid med ovenstående overtræder disse brugsbetingelser og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet.

7. BIDRAGSLICENS

Ved at sende dine bidrag til en hvilken som helst del af webstedet eller gøre bidrag tilgængelige for webstedet ved at linke din konto fra webstedet til en af ​​dine sociale netværkskonti, giver du automatisk, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give

Denne licens gælder for enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller udviklet herefter, og inkluderer vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og ethvert af varemærkerne, servicemærkerne, handelsnavne, logoer,

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag.

Vi har ret til, efter vores eget og absolutte skøn, (1) at redigere, redigere eller på anden måde ændre ethvert bidrag;

8. SOCIALE MEDIER

Som en del af webstedets funktionalitet kan du linke din konto til onlinekonti, du har hos tredjepartstjenesteudbydere (hver sådan konto, en "tredjepartskonto") ved enten: (1) at angive din tredjepartskonto

9. FORSLAG

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet ("indsendelser"), som du har givet os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom.

10. TREDJEPARTS WEBSTED OG INDHOLD

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder ("tredjeparts websteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer

11. ANNONCØRER

Vi tillader annoncører at vise deres annoncer og anden information i visse områder af webstedet, såsom sidebar-annoncer eller bannerreklamer.

Vi giver simpelthen plads til at placere sådanne annoncer, og vi har intet andet forhold til annoncører.

12. SITESTYRING

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til: (1) at overvåge webstedet for overtrædelser af disse vilkår for brug;

13. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Fortrolighedspolitik. Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse vilkår for brug.

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder.

15. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet.

Hvis vi afslutter eller suspenderer din konto af en eller anden grund, har du forbud mod at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af den tredje part.

16. ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund efter vores eget skøn uden varsel.

Vi kan ikke garantere, at siden vil være tilgængelig til enhver tid.

17. ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS.

18. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUSIVE SKADER, INKLUDERET, UDVIKLING,

19. ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, skadesløs og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive embedsmænd, agenter, partnere og medarbejdere, fra og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokater

20. BRUGERDATA

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til webstedet med det formål at administrere webstedets ydeevne, samt data relateret til din brug af webstedet.

21. ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER

At besøge webstedet, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation.

22. DIVERSE

Disse brugsbetingelser og alle politikker eller driftsregler, som er opslået af os på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os.

23. KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger om brug af webstedet, bedes du kontakte os på Kontakt os